Bochemit Plus I – 1 l – bezbarvý

Přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu a k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu

435 

Koncentrovaný kapalný insekticidní přípravek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích v napadeném dřevě a k následné preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu.

  • až 100% efekt
  • lze ředit lihem
Vydatnost: 33 m2/kg

13006DC57203_5_All_Data sheet

13006DC57203_5_All_Safety sheet

Bezpečnostní upozornění

  • GHS05
  • GHS09

Nebezpečí

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Způsobuje vážné poškození očí.