Bondex White Spirit – 1l – (výborné např. při zapylení povrchu nebo lepkavém povrchu po nátěru)

Lakový benzín k ředění všech rozpouštědlových barev, laků nebo lazur a pro všechny typy nanášení.

228 

Speciálně vyrobený na ředění všech rozpouštědlových barev, laků nebo lazur a pro všechny typy nanášení, tj. stříkáním, natírání štětcem nebo válečkem. Množství ředidla používejte v souladu s technickými listy jednotlivých barev. Toto ředidlo je též vhodné použít i jako odmašťovadlo před aplikací základních nátěrů nebo při čištění nástrojů a nářadí (štětce, válečky, stříkací pistole, atd.).
Na čištění nepoužívejte plastové nádoby.

 

documentSearchInnerFrame

10140DC08202_5_All_Data sheet

  • Ředidlo do barev a laků
  • Ředí syntetické nátěrové hmoty

Bezpečnostní upozornění

  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hořlavá kapalina a páry