Eternal IN Stop – Izolační nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladu

Izolační nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn z podkladuEternal IN Stop

279 968 

ETERNAL IN stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby. Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod.

Zpracování:

ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch v 1 až 2 vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry je nutná technologická přestávka 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před použitím zředit 5 až 10 hm.% vody a dobře promíchat. Nejdříve po 4 hodinách, kdy je nátěr zaschlý, je nutné jej přetřít vnitřní nátěrovou hmotou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmotami nebo klasickými vnitřními nátěry.

Spotřeba (konečný nátěr): 0,2 – 0,3 kg/m2 (1 – 2 vrstvy dle savosti podkladu)

  • Krycí schopnost: 1 – maximální krycí síla
  • Odolnost proti otěru za sucha: 1 – vysoce odolné proti oděru
  • Vydatnost při jednom nátěru: 6 m²/l

Balení: 1 kg

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH)(EUH208) Obsahuje reakční hmota z: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.