Izolační primer – sprej – 400 ml -PROTI PRONIKNUTÍ TŘÍSLOVIN

199 

Rychleschnoucí izolační základ na bázi syntetických pryskyřic pro vnitřní i vnější použití, s vynikajícím izolačním a bariérovým účinkem proti mnoha různým druhům skvrn na podkladech jako jsou omítky, dřevěné a betonové podlahy aj. Může být přetřen všemi emulzními, alkydovými, vodními a akrylovými barvami. Ne však barvami dvousložkovými! Ideální pro použití v případech, kdy potřebujete pracovat rychle.

KVALITA A VLASTNOSTI

 • Speciální pojivo na bázi poly-vinylové pryskyřice
 • Velmi dobré krytí
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychleschnoucí
 • Velmi dobrá odolnost vůči vlivům okolního prostředí
 • Odolný vůči žloutnutí

 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

 • Základ pojiva: Poly-vinylová pryskyřice
 • Barva: bílá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný, 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1 – 2 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  po 15 minutách lze znovu natřít, v závislosti na vstřebatelnosti podkladu
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 400 ml
 • Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

  Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

  Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

  • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
  • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
  • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

  Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

  sd10139_-_DUPLI-COLOR_ISOLATING_PRIMER_(CZ)