Kittfort ProAktiv® lihové mořidlo – 500 ml – 23 odstínů

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.

Katalogové číslo: - Kategorie: ,

89 

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.

Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 8–10 m2/1 l dle tvrdosti a nasákavosti dřeva
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Odstíny barev v náhledech se mohou lišit od reálných. Jejich intenzita závisí na typu a nastavení monitoru a okolním světle. Pozn. Realita je tmavší, nicméně jde ředit.

Objem: 500 ml BL_Proaktiv-Lihove-moridlo – kopie 368 24 proaktiv vzorkovnice 100x1100 mm v2018 kopie